Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
rok szkolny 2012-13

Wycieczka

Cztery religie

22 maja 2013

 

Religie świata


sprawozdanie z wycieczki

     W środę 22 maja 2013r. wraz z innymi klasami szóstymi uczestniczyliśmy w programowej wycieczce "Religie Świata". Zebraliśmy się przed szkołą około 8:25, po sprawdzeniu obecności i "zapakowaniu się" do autokarów wyruszyliśmy w kierunku Warszawy.

     Pierwszym z zaplanowanych punktów zwiedzania było Centrum Kultury Islamu w Warszawie. Wchodząc do środka, zgodnie z nakazami tego wyznania, musieliśmy zdjąć buty. Przeszliśmy do niewielkiego pomieszczenia, gdzie na podłodze rozłożony był dywan z utkanym motywem przypominającym łuki, te znajdujące się w rzymskim Koloseum. Ściany zaś zdobiły ciągi tajemniczych i nieczytelnych symboli, jak się później dowiedzieliśmy były to napisy w języku arabskim. Przewodnik opowiedział nam o funkcji tego pomieszczenia i przedmiotów znajdujących się w nim. Następnie starał się przybliżyć główne założenia islamu, począwszy od omówienia budowy meczetu, czyli islamskiej świątyni. Architektonicznie wyodrębnione powinny być Nisza, czyli wnęka usytuowana w kierunku południowo-wschodnim, Lampur to znaczy mównica, kopuła i Minaret zwany wieżą. Dowiedzieliśmy się także o pięciu filarach islamu, których każdy muzułmanin jest obowiązany przestrzegać, a więc wyznania wiary, modlitwy, jałmużny, postu i pielgrzymki do Mekki, czyli najświętszego miasta muzułmanów, miejsca urodzenia Mahometa. Myślę, że najbardziej intrygującą informacją była ta dotycząca konieczności odmówienia pięć razy w ciągu dnia modlitwy, którą wyznacza czas słoneczny.

     Następnie odwiedziliśmy Kościół Luterański p.w. św. Trójcy. Jest to okrągła bazylika posiadająca portyk wzorowany na Panteonie. Kościół został zbudowany w 1781r. Prowadząca krótko przedstawiła nam podstawy nauki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego stworzonego przez Martina Lutra "ojca reformacji" Kościoła Zachodniego. Hasła te odnoszą się do czterech łacińskich zwrotów: solus Christus - jedynie Chrystus, sola scriptura - jedynie Pismo; sola verbo - jedynie Słowo; sola gratia i sola fide - jedynie łaska i jedynie wiara. Przewodniczka opowiedziała nam o przebiegu mszy i o szkółkach niedzielnych, wspomniała również o niezwykłym wydarzeniu, kiedy w 1996r. świątynie odwiedził Jan Paweł II, a w roku 2006, Benedykt XVI. Wiele osób zainteresowały tablice z liczbami, które okazały się spisem pieśni podczas mszy.

     Kolejnym punktem naszych odwiedzin była piękna i bogato zdobiona złotem prawosławna cerkiew św. Marii Magdaleny. Najpierw weszliśmy do dolnej kaplicy w kształcie krzyża i wysłuchaliśmy krótkiej historii tego miejsca. Cerkiew powstała w 1868r., a status soboru metropolitalnego uzyskała w 1921r. Właśnie w tej cerkwi w 1930 roku zaślubił swoją wybrankę wielki nasz poeta Konstanty Ildefons Gałczyński. Potem przeszliśmy do górnej części świątyni, która wydała się jeszcze piękniejsza. Prawosławie, jako wiarę również chrześcijańską, wiele łączy z naszym katolicyzmem.

     Ostatnim miejscem, które odwiedziliśmy tego dnia była synagoga im. Małżonków Nożyków należąca do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie, wybudowana w latach 1898-1902. Wchodząc do środka chłopcy musieli założyć nakrycia głowy, Żydzi zaś zakładają jarmułki. Przewodnik opowiedział nam o smutnych wojennych losach synagogi, kiedy ze świątyni zrobiono stajnię. Przedstawił nam wiele ważnych informacji o judaizmie wywodzącym się z wierzeń hebrajczyków, ale także fakcie opisania części ich historii również w Starym Testamencie katolików.

     Po bardzo długim i ciekawie spędzonym dniu wróciliśmy, przesyceni wiedzą, ale też bardzo zmęczeni i głodni, do szkoły, skąd rozjechaliśmy się do domów. Uważam że dla lepszego poznania świata i otaczających nas ludzi, niezwykle ważne jest nie tylko poznanie różnorodności wyznawanych na świecie religii, ale też dzięki dostrzeżeniu ich odrębności większa tolerancja i zrozumienie, że inny nie znaczy gorszy. Wycieczkę uważam za udaną i będącą znakomitym materiałem do głębszych rozważań na lekcji religii i historii.

napisała Wiktoria

 

Religie świata


sprawozdanie z wycieczki

     Dnia 22 kwietnia (środa) 2013r. klasy 6A, 6B i 6C pojechały na wycieczkę pt: "Religie Świata". Wycieczka rozpoczęła się o godzinie 8:30 pod naszą szkołą. Kiedy zajęliśmy swoje miejsca, pan przewodnik rozpoczął przemowę na temat religii na świecie. Dowiedzieliśmy się, że na świecie istnieje pięć najważniejszych religii: chrześcijaństwo, islam, buddyzm, judaizm i hinduizm. Powiedział nam też, że zetkniemy się z wyznawcami islamu, prawosławia, judaizmu i luteranami.

     Półksiężyc powszechnie określany mianem "symbolu islamu"

     Najpierw pojechaliśmy do Meczetu koło Wilanowa. Przed wejściem, musieliśmy zdjąć buty. W środku spotkaliśmy Islamskiego duchownego. Miał bujną, czarną brodę i małe wąsiki. Był ubrany w białą sutannę, a na głowie miał czapkę w kształcie przestrzennego trapezu.

     Religia islamu jest drugą na świecie pod względem liczby wyznawców, po chrześcijaństwie. Według Muzułmanów Bóg jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, ma znajomość prawa doskonałego. Jest niepodobny do nikogo i niczego nie można z nim porównywać (islam zabrania przedstawiania Go w jakiejkolwiek postaci). Islamscy mężczyźni mają obowiązek być w Meczecie w czasie piątkowego nabożeństwa, a kobiety mogą wybrać, czy chcą iść do Meczetu, czy chcą słuchać nabożeństwa nadawanego przez radio. Islamskie kobiety noszą "zasłony" tylko przy obcych, a przy rodzinie - nie muszą.

     Róża Lutrowa to symbol protestancki

     Potem pojechaliśmy do świątyni kościoła protestanckiego, którego założycielem w XVI w. był Marcin Luter. Spotkaliśmy duchowną, ubraną w szarą koszulę i spodnie jeansowe. Dowiedzieliśmy się, że duchownymi w kościele protestanckim mogą być kobiety i mogą oni zakładać rodziny. Kapłanka podyktowała nam podstawowe założenia kościoła protestanckiego:

  • jedynie Pismo Święte stanowi autorytet w sprawach wiary i praktyki chrześcijańskiej,
  • jedynie Jezus Chrystus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, jest pośrednikiem między obojgiem
  • jedynie łaska Boża jest podstawą usprawiedliwienia grzesznika poprzez wiarę i niezależnie od jego uczynków,
  • jedynie Bóg jest godzien oddania Jemu czci przez stworzenie.

     Wnętrze kościoła było skromne: pomalowane na biało. Jedynymi ozdobami były niesamowite witraże w oknach. Na środku ołtarza widniał krzyż. Kościół był wysoki z olbrzymią 30 metrową kopułą.

     Krzyż prawosławny, podwójny to symbol kościoła prawosławnego.

     Następnie odwiedziliśmy kościół prawosławny. Tamtejszy pop (ksiądz) opowiedział, że ta świątynia prawosławna którą zwiedzamy jest jedną z najstarszych w Polsce. Pop ubrany był w czarną sutannę, miał brodę i czarną wysoką czapkę. Dowiedzieliśmy się, że w kościele prawosławnym do ołtarza podejść mogą jedynie mężczyźni, a na dotknięcie go trzeba otrzymać zgodę od najwyższego duchowieństwa. Kościół prawosławny nazywa się cerkiew. Dachy budowli były w kształcie kopuł, a na szczycie usytuowane są krzyże prawosławne - o ośmiu końcach, pod którym czasem jest umieszczany wizerunek czaszki. Ma być to czaszka Adama. Podziemia cerkwi były kolorowe. Sufit był niebieski oraz ozdobiony wielobarwnymi malowidłami. Opowiedziano nam, że w kościele prawosławnym kanony związane z organizacją i dyscypliną były ustalane zarówno przez sobory powszechne jak i lokalne, a także przez biskupów.

     Siedmioramienny świecznik i gwiazda Dawida to symbole judaizmu.

     Później pojechaliśmy do synagogi żydowskiej. Dowiedzieliśmy się od przewodnika, że duchowny, który miał nam opowiadać o swojej wierze nagle zachorował, i dlatego to tylko przewodnik opowie nam najważniejsze rzeczy. Gdy wchodziliśmy do wnętrza, to musieliśmy nałożyć nakrycie głowy. Ci, którzy go nie mieli, mogli dostać do założenia mycki (czarne czapeczki przypominające wyglądem białą piuskę papieża). Przewodnik opowiedział nam, że Żydzi nie uznają Jezusa i Maryi. Wierzą tylko w Boga.

     Gdy jakiś Żyd umrze, to na jego grobie kładzie się małe kamienie (najlepiej z miejscowości, w której się urodził). Jest to uznawane za spełnienie przykazania i szlachetnego uczynku.

     Osoba na łożu śmierci powinna wyznać swoje grzechy. Dokuczanie takiej osobie, denerwowanie jej uważane jest za równe z morderstwem. Istnieje obowiązek czuwania przy konającym. Widząc oznaki śmierci obecni rozdzierają szaty i wołają: "Bądź błogosławiony Sędzio pełen prawdy". Po śmierci wodę w tym pokoju wylewa się jako skażoną przez anioła śmierci. Pogrzebem zajmuje się bractwo zwane chewra kadisza. Zmarły powinien spocząć na cmentarzu żydowskim w jak najkrótszym czasie, a ekshumacja jest zabroniona. Krewni zmarłego mają obowiązek obchodzenia żałoby, stopniowo łagodzonej. Przez pierwsze 7 dni żałobnik nie może golić się, myć się, opuszczać domu, pracować, studiować Tory i słuchać muzyki; następnie przez pewien czas nie powinien jeść mięsa, pić wina ani zakładać nowej odzieży. Kadisz jest modlitwą aramejską, która nie jest modlitwą za zmarłych, jak się błędnie sądzi, ale prośbą o pokój i dobre życie.

     Wnętrze kościoła żydowskiego było skromne, dwupiętrowe, pozbawione ozdób.

     Wycieczka była bardzo ciekawa. Uzmysłowiła nam jak wiele religii istnieje na świecie. Czasem różnią się od siebie bardzo, czasem niewiele. Każda jednak opiera się na wierze w najwyższego stwórcę, czyli Boga. Nie można ocenić, która wiara jest lepsza, a która gorsza. Każda jest dobra, jeśli człowiek stosuje się do jej zasad i czyni dobro na świecie.

napisał Marcin P.

 

Religie świata


sprawozdanie z wycieczki

     22 maja klasy 6 pojechały na wycieczkę do Warszawy. Tematem naszej edukacji były "Religie świata".

     Podróż zaczęła się od zwiedzenia kościoła parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Św. Anny w Wilanowie.

     Następnie wszyscy pojechali do Meczetu, jest to świątynia wyznawców Islamu. Świętą księgą wyznawców tej religi jest Koran. Prorokiem islamu był Mahomet. Ludzie należący do Islamu wierzą w jednego Boga, lecz w przeciwieństwie do kościoła katolickiego Bóg występuje tam tylko w jednej osbie. Dzień, który jest uznawany za święty to piątek. Tego dnia wszyscy mężczyźni przychodzą do meczetu na modlitwę. Uczniowie z wielką ciekawością wysłuchali przedstawiciela tej religii i z chęcią zadawali pytania.

     Kolejnym celem był Kościół Świętej Trójcy w Śródmieściu, który należy do parafii Ewangelicko-Augsburskiej (protestancki). Księża mogą mieć rodziny oraz duchownymi mogą zostać kobiety, lecz nie mogą udzielać komunii Świętej. W tej religii nie ma modlitw maryjnych. Bierzmowanie i I Komunia Święta połączone są w jedno i przyjmowane w wieku 14 lat.

     Po wysłuchaniu ciekawostek uczniwie pojechali do Cerkwi na Pradze, gdzie najpierw razem z księdzem Popem (który może założyć rodzinę) zwiedzili dolny kościół, w którym odbywają się najważniejsze uroczystości związane z przyjmowaniem sakramentów świętych. Kościół podzielony jest na dwie części, po lewej stronie modlą się kobiety, a po prawej mężczyźni. Charakterystyczną rzeczą dla wyznawców prawosławia jest krzyż prawosławny (połączenie krzyża greckiego, łacińskiego i krzyża św. Andrzeja), choć spotykany głównie w tradycji prawosławia słowiańskiego, funkcjonuje jako symbol dla całego prawosławia.

     Kolejnym i ostatnim miejscem, które szóstoklasiści zwiedzili była synagoga żydowska, czyli miejsce modlitwy dla religii, którą jest Judaizm. Znaki szczególne Judaizmu to świecznik siedmioramienny i Gwiazda Dawida. Chłopcy wchodzac do bóżnicy musieli założyć czapki lub specjalne nakrycie głowy o nazwie kipa. Po długich ciekawostkach opowiadanych przez głównego przewodnika uczniowie bezpiecznie wrócili do szkoły, gdzie zastał ich deszcz.

w meczecie

  Przedstawiciel Islamu opowiadający o swojej religii w meczecie.

w zborze ewangelickim

  W kościele protestanckim czyli w zborze ewangelickim.

w synagodze żydowskiej

  Głowne miejsce modlitw w synagodze żydowskiej

w cerkwii prawosławnej

  Ołtarz w Cerkwi.

napisała Natalia K.

 

tekst, fot
opracowanie: autor strony

autor: Anna Rozalska Opublikowano:2012.05.31 Aktualizacja strony: 2013.06.18 Start