Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
rok szkolny 2012-13

Konkurs

Międzynarodowy konkurs BÓBR

zawody: 15 listopada 2012
wyniki wstępne: 27 listopada 2012

 

konkurs BÓBR

     

O Konkursie BÓBR

     Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Pod adresem http://www.bebras.org/ znajduje się strona Konkursu Bebras.

     Zasady konkursu są podobne do zasad bardzo popularnego w szkołach konkursu matematycznego Kangur. Konkurs Bóbr jest adresowany do uczniów we wszystkich typach szkół. Udział w Konkursie nie jest związany z żadną opłatą, w przyszłości jednak nie wyklucza się wprowadzenia opłat na wzór innych konkursów, takich jak Kangur.

Cele konkursu

     Głównym celem konkursu jest rozwój i kształtowanie myślenia algorytmicznego oraz popularyzacja posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród wszystkich uczniów na wszystkich etapach edukacyjnych.

     W szczególności konkurs ma na celu:

  • zwiększenie zaangażowania uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej podczas poznawania różnych dziedzin od samego początku pobytu w szkole,
  • przyczynianie się do rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • stwarzanie okazji do wymiany doświadczeń między uczniami i nauczycielami z różnych szkół w różnych krajach,
  • sprzyjanie wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców posiadających dostęp do komputerów, jak i nie mających takiego dostępu,
  • zachęcanie uczniów do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.
     Posługiwanie się technologią niesie w sobie wiele ważnych aspektów poznawczych, społecznych i kulturowych. W konkursie mocno akcentowane są elementy międzykulturowe i europejskie.

Zadania konkursowe

     Charakter zadań konkursowych ma duży wpływ na zainteresowanie konkursem. Pytania testowe w konkursie Bóbr są na ogół związane z posługiwaniem się komputerem i jego oprogramowaniem przy rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, pochodzących z różnych zastosowań i przedmiotów nauczania takich jak: język ojczysty, język obcy, geografia, historia, sztuka, technika i oczywiście matematyka. Niektóre pytania dotyczą budowy komputerów, inne oprogramowania użytkowego. Pytania często związane są również z kulturą i językiem. Wiele pytań umożliwia uczniom wykazanie się umiejętnością algorytmicznego myślenia.

     Zadania są testowe. Należy wybrać jedną poprawną odpowiedź spośród czterech możliwych lub wykonać inne czynności, o których jest mowa w zadaniu.

     Dla każdej grupy wiekowej Konkurs Bóbr trwa od godziny 12.00 do 13.00 i składa się z 24 pytań podzielonych na trzy grupy, ze względu na stopień trudności, po 8 pytań w każdej grupie.

     Do konkursu może przystąpić tylu uczniów, ile jest w danej szkole komputerów, na których prawidłowo działa środowisko konkursu.

     Czas rozwiązywania biegnie nieubłaganie od godziny 12.00 dla każdego uczestnika niezależnie. Przerwa w rozwiązywaniu nie powoduje zatrzymania zegara, ani stracenia dotychczasowych odpowiedzi. Po ponownym zalogowaniu uczestnik ma tyle czasu na dokończenie testu, ile zostało do godziny 13.00. Wyniki testu są zapamiętywane automatycznie na bieżąco.

     Wynik ucznia obliczany jest w następujący sposób:
     na starcie uczeń otrzymuje 24 punkty,
     za poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 3, 4 lub 5 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
     za brak odpowiedzi uczeń otrzymuje 0 pkt,
     za błędną odpowiedź uczeń otrzymuje -0,75, -1 lub -1,25 pkt, w zależności od stopnia trudności pytania,
     maksymalna liczba punktów to 120.

informacje oparte na opublikowanych na portalu konkursu Bóbr

     Zawody VII edycji Konkursu Informatycznego "Bóbr" dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych odbyły się w Polsce w dnia 15 listopada 2012 (czwartek) od godziny 12:00 do 13:00 w pracowni komputerowej.

     W poprzedzającym konkurs tygodniu uczniowie trenowali na zajęciach dodatkowych i na niektórych lekcjach informatyki. Korzystaliśmy z zadań z minionych edycji konkursu BÓBR z roku 2011 i 2010.

     Pobrane środowisko konkursu zostało zainstalowane i pomyślnie uruchomione na wszystkich dostępnych w pracowni komputerach stacjonarnych oraz na szkolnym laptopie. Zarejestrowani wcześniej wybrani zawodnicy w liczbie 17 zalogowali się do serwisu konkursowego. Kilka osób miało problem z uzyskaniem zalogowania z powodu "podwójnego" uruchomienia programu konkursu, co skutkowało zablokowaniem systemu - problem rozpoznano i uczniowie uzyskali natychmiastową pomoc w prawidłowym uruchomieniu środowiska konkursowego. Dodatkowo jeden zawodnik rezerwowy przystąpił do logowania i rozwiązywania zadań, gdy tylko zwolnił się jeden z komputerów.

     A oto migawki z przeprowadzonych zawodów:

w trakcie zawodów konkursu BÓBR

w trakcie zawodów konkursu BÓBR

w trakcie zawodów konkursu BÓBR

w trakcie zawodów konkursu BÓBR

w trakcie zawodów konkursu BÓBR

WYNIKI WSTĘPNE KONKURSU BÓBR 2012

     W dniu 27 listopada ogłoszono wstępne wyniki. Każdy z naszych zawodników ma już obliczone i sprawdzone indywidualne punktacje. Znamy już nasz ranking najlepszych wyników wewnątrzszkolnych.

     Zatem podajemy, kto zajął trzy pierwsze miejsca w szkole:

 Pierwsze miejsce w szkole zajęła Joasia K. z klasy 5a, zdobywając 80,50 pkt.

 Drugie miejsce w szkole zajął Krzysztof Ł. z klasy 5b, zdobywając 78,75 pkt.

 Trzecie miejsce w szkole zajął Leon C. z klasy 6b, zdobywając 77,50 pkt.

     Serdecznie gratulujemy, zwłaszcza uczniom z klas piątych, którzy osiągnęli bardzo wysokie wyniki w punktacji i dwa pierwsze miejsca w szkole.

     Średni osiągnięty wynik naszych startujących (łącznie z rezerwowym) zawodników to 58,68 punktów, a średni wynik pierwszych dziesięciu zawodników to 72,43 pkt.

     Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymają pamiątkowe dyplomy ze swoją punktacją.

tekst, fot, opracowanie: autor strony

poczta szkolna Stronę opublikował: autor: Anna Rozalska Opublikowano: 2012.11.27 Aktualizacja: 2012.11.27 do strony głównej