Szkoła Podstawowa nr 3 w Zielonce
rok szkolny 2012-13

Praca szkoły

Podsumowująca Rada Pedagogiczna

3 lipca 2013

 

     Na ostatniej podsumowującej rok szkolny 2012/2013 Radzie Pedagogicznej wszyscy nauczyciele zebrali sie w dniu 3 lipca. Pani dyrektor dokonała oceny pracy szkoły w roku szkolnym, porównała wyniki nauczania, wyniki sprawdzianu klas szóstych i osiągnięcia uczniów w nauce, różnych konkursach i zawodach sportowych. Rada zapoznała się z niektórymi ważnymi sprawozdaniami pracy, np. biblioteki, pedagoga, świetlicy, gabinetów. Podsumowano wykonanie budżetu szkoły za rok szkolny i omówiono niektóre potrzeby na przyszły rok szkolny. Dokonano przeglądu planu harmonogramu imprez i ich realizacji. Poddano analizie realizację wniosków do pracy uchwalonych na Radzie Sierpniowej na ten rok szkolny. Zgłoszono wnioski i propozycje do przyszłej pracy. Na koniec pożegnaliśmy nauczycieli odchodzących ze szkoły. I tak zakończyliśmy rok szkolny. Podczas wakacji niektórzy nauczyciele staną przed komisją awansu zawodowego.

obrady podsumowującej Rady pedagogicznej

obrady podsumowującej Rady pedagogicznej

obrady podsumowującej Rady pedagogicznej

 

tekst, fot
opracowanie: autor strony

autor: Anna Rozalska Opublikowano:2012.07.12 Aktualizacja strony: 2013.07.12 Start