Szkoła Podstawowa nr 3 im. J. Korczaka w Zielonce
SYMPOZJUM NAUKOWE 2004

W roku szkolnym 2003/2004 nasze IV Sympozjum Naukowe ma swe wykłady młodych naukowców w różnych terminach od kwietnia do czerwca. Nasi młodzi prelegenci przygotowują tematy wybrane samodzielnie, zgodne z ich zainteresowaniami. Sami zbierają i opracowują materiały i przygotowują prezentacje multimedialne. Wzorem lat ubiegłych na Sympozjum zapraszamy gości - dorosłych specjalistów w danej dziedzinie. Na wykład i obrady zgłaszają się zainteresowani uczniowie.
Ssaki morskie ||| Zagrożone gatunki ||| Rozwój płodowy ||| Zdrowe odżywianie ||| Pies ||| Sport ||| Mars ||| Puszcza
fot. ssaków morskich ||| fot. zagrożonych gatunków ||| fot. płodu ||| fot. zdrowej żywności||| fot. psów ||| fot sport. ||| fot. Marsa ||| fot. puszczy
SSAKI MORSKIE    

       20 kwietnia odbył się pierwszy referat IV Sympozjum Naukowego w naszej szkole. Z wykładem gościnnym wystąpiła nasza absolwentka Martyna Sztajerwald, obecnie uczennica kl.2 Gimnazjum Miejskiego w Zielonce. Przed dwoma laty po raz pierwszy prezentowała swoją pasję badawczą, obecnie ten sam temat opracowała ponownie, pogłębiając ujęcie, i obszerniej przedstawiła zebrane materiały. Z wielkim zaangażowaniem opowiadała o najważniejszych i najciekawszych sprawach ssaków morskich.

       Spotkanie rozpoczęła oficjalnie pani Dyrektor Joanna Zielenkiewicz. Wśród gości Sympozjum spoza naszej szkoły powitaliśmy panią Irenę Nowak - Dyrektorkę Miejskiego Gimnazjum w Zielonce, nauczycielkę biologii panią Sztukiert i panią Narojczyk - wychowawczynię prelegentki. Z gimnazjum przybyła kilkunastuosobowa delegacja uczniowska. Powitaliśmy także gości ze szkoły nr 1 pod opieką pani Elżbiety Jabłońskiej. Spośród uczniów naszej szkoły w Sympozjum wzięło udział po kilka osób chętnych i zainteresowanych z każdej klasy i kilka osób z grona pedagogicznego.

       Temat wystąpienia "Ssaki morskie" obejmował omówienie systematyki ssaków morskich i oceanicznych, problematykę ochrony gatunkowej, przyczyny zagrożeń, omówienie spraw ssaków wodnych w Bałtyku oraz dzieje stacji na Helu. Tak obszerne i wielostronne zaprezentowanie referatu wzbogacały prezentacja komputerowa, film, diagramy i rysunki na folii, nagrania magnetofonowe wielorybich śpiewów a nawet odczytane fragmenty klasyki poezji i prozy nawiązującej do spraw wielorybich.

       Po przykuwającej uwagę prelekcji uczestnicy zgłosili masę pytań, na które Martyna udzielała na gorąco wyjaśnień, a uzupełniała je nauczycielka przyrody w naszej szkole, pani Bogusława Kulczycka. Ta "żywa lekcja" przyczyniła się do poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu przyrody, ekologii, ochrony środowiska a jednocześnie miała wiele aspektów wychowawczych, zwłaszcza sprawy karmienia mięsem foczym i wielorybim lisów hodowanych na futra pokazane w reportażu z Syberii na długo pozostanie uczniom w pamięci. Najbardziej bliskie stały się nam sprawy fok bałtyckich. Referentka zilustrowała to pięknymi unikalnymi fotografiami małych foczek uzyskanymi ze stacji badawczej na Helu.

organizatorzy IV Sympozjum Naukowego
Bogusława Kulczycka (nauczycielka przyrody)
Aniela Czarnopyś (wicedyrektor, nauczycielka przyrody)
Anna Rozalska (nauczycielka informatyki)


poczta szkolnaautor: Anna Rozalska