RELACJA z FESTYNU 2003r w Szkole Podstawowej Nr 3 w Zielonce
ROZŚPIEWANA MAZOWIECKA CHATA

rozpoczęcie festynu Po wielkiej akcji reklamowej powitaliśmy gości na Szkolnym Festynie w dniu 24 maja 2003. Uroczyście przywitała wszystkich pani Dyrektor Joanna Zielenkiewicz w stroju łowickim. Rolę mistrzów ceremonii pełnili pani Renata Rostkowska i pan Marek Staworko - w strojach ludowych. W sali gimnastycznej rozpoczęliśmy koncertowanie.

pokaz tańca towarzyskiegoPokaz tańca towarzyskiego w wykonaniu mistrzów juniorów - Mariusz jest uczniem klasy piątej naszej szkoły.

polonez polonez polonez

pokaz strojów ludowychNajwiększą atrakcją naszego festynu był występ dziecięcego zespołu folklorystycznego z Wieliszewa. Na początku podziwaliśmy wspaniałego poloneza. Potem mino awarii mikrofonu usłyszeliśmy pogadankę o strojach ludowych - szczegółowo o elementach stroju łowickiego.

tańce Mazowsza tańce Mazowsza
tańce Mazowsza tańce Mazowsza

piosenki ludowe w wykonaniu najmłodszych Po wspaniałych oberkach uszłyszeliśmy piosenki ludowe w wykonaniu najmłodszych dzieci z zespołu. Występem kierował i towarzyszył z akordeonem opiekun zespołu, pan Dariusz Golec. Natępnie zobaczyliśmy tańce z innych regionów Polski, najbardziej podobały się wszystkim tańce góralskie. Młodzi tancerze i śpiewacy otrzymali gromkie brawa, ich opiekunowie kwiaty. Na pożegnanie dostali od nas także pamiątkowy wachlarz z festynu z portretem Janusza Korczaka wykonany przez Kółko Plastyczne.

tańce góralskie tańce góralskie tańce góralskie

występ najmłodszych Uczniowie najmłodszych klas pod wodzą pani Beaty Sochaj zaprezentowali piosenki ludowe i przyśpiewki z akompaniamentem fortepianu.

pierwszoklasiści Podczas pokazu prezentacji komputerowej o Mazowszu uczniowie z klasy pierwszej pani Małgorzaty Matuszak popisali się pięknym czytaniem.

rodzinne czytanie Wspólne rodzinne czytanie utworu "Pyza na polskich drogach".

Kiermasze na placyku Na szkolnym placyku od rana rozstawiono stoliki kiermaszy i prezentacji kolekcji. Trwała sprzedaż wytworów plastycznych i rękodzielniczych dzieci uczestniczących w zajęciach koła plastycznego i zajęciach plastycznych świetlicy. Kawiarenka szkolna prowadzona przez uczniów proponowała ciasteczka i napoje. Stoisko kuchni mazowieckiej proponowało wiejskie zsiadłe mleko, pyzy, zapiekanki, kanapki ze smalcem i skwarkami. Obok były też różne kanapki, zapiekanki, gofry i ciasta. Korytarze szkolne udekorowane były bogato pracami naszych uczniów. Podziw wzbudzały wyroby rękodzielnicze klas piątych - kilimki utkane na krosienkach i plecionki ze sznurka. Wiedzę o regionie "Mazowsza" można było czerpać również z kilku gazetek - plakatów przygotowanych przez zespoły klasowe.

Pamiątkowe zdjęcie Grona Pedagogicznego w strojach ludowych.

uradowana Rada Pedagogiczna - raz na ludowo
Organizatorzy: Mirosława Tkaczyk, Dorota Polak, Iwona Kamińska, Anna Rozalska.
Dekoracje przygotowali organizatorzy, wychowawcy nauczania początkowego i ochotnicy spośród rodziców.
Kontakt z dziecięcym zespołem folklorystycznym "Wieliszew": Mirosława Tkaczyk.
Wypożyczenie strojów ludowych: Mirosława Tkaczyk.

poczta szkolna autor: Anna Rozalska

do strony głównej