Strona Kursu INTEL "Nauczanie dla Przyszłości" 2002/2003
w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zielonce

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zielonce im. Janusza Korczaka
      Kursy nr 11008_1;     11008_2;    11008_3;    11008_4;
Czas trwania 1 X - 3 XII; 5 X - 7 XII; 16 XII - 27 II ; 3 III - 3 IV
Prowadzący lider: Anna Rozalska-Nagy

Informacja o akcji

Akcja Intel - "Nauczanie ku przyszłości" - Teach to the Future

       Kurs dokształcający w umiejętności posługiwania się komputerem podczas pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczycieli.
       Program akcji został przygotowany przez Institute of Computer Technology (ICT, Sunnyvale, Kalifornia, Stany Zjednoczone). Ta agencja pozarządowa opracowuje formy i programy szkoleń i kursów dla szkół i różnych przedsiębiorstw, przygotowuje i udoskonala standardy kształcenia, pomagając w osiągnięciu umiejętności komputerowych i pilotując nowe technologie metod nauczania.
       Szkolenia Intel przeprowadzono dla wielu tysięcy nauczycieli w Stanach Zjednoczonych i wielu krajach Europy Zachodniej.
       W Polsce prowadzenie programu i opiekę merytoryczną powierzono Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z krajowym oddziałem Intel, ośrodkami kształcenia nauczycieli w poszczególnych województwach, pod opieką Ministerstwa Edukacji Narodowej.
       Cel programu to przygotowanie nauczycieli do promowania nauczania problemowego oraz efektywnego integrowania technologii komputerowej w stosowanych przez nich programach nauczania, a w rezultacie zwiększenia efektywności pracy uczniów i ich osiągnieć szkolnych.
       Kadry polskiej oświaty zostały postawione przed ogromnym wyzwaniem, aby w ciągu kilku lat wszyscy, którzy chcą po roku 2006 pracować w szkolnictwie na stanowisku nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, uzyskali odpowiednie umiejętności w technologii informacyjnej. W tak niedługim czasie klasyczne metody dokształcania nauczycieli nie wystarczą. Jedyne rozwiązanie to dokształcanie kaskadowe polegające najpierw na metodycznym i dydaktycznym wyszkoleniu w Polsce 100 TRENERÓW (Super Master Teacher), nauczycieli wcześniej doskonale przygotowanych merytorycznie. Ta grupa nauczycieli przeszkoli około 4 tysięcy LIDERÓW (Master Teacher), którzy opanują stronę merytoryczną programu, umiejętność przekazywania informacji oraz dydaktykę przedmiotową. Liderzy organizują w swoich szkołach i na terenie swoich gmin grupy nauczycielskie, w których prowadzą szkolenia obejmujące w pierwszym etapie 40 godzin warsztatów podzielonych na 10 modułów.

       Główne zagadnienia programu to:

 • efektywne stosowanie technologii informacyjnej w klasie;
 • rozważanie, jak uczniowie i nauczyciele mogą zastosować technologię informacyjną w celu zwiększenia efektywności kształcenia przez badania, komunikację i wspieranie postaw przedsiębiorczych;
 • opracowanie - w ramach warsztatów - materiałów lekcyjnych i narzędzi nauczania;
 • aktywizowanie uczniów przez dostęp do technologii;
 • wdrażanie nauczycieli do pracy zespołowej i rozwiązywania problemów oraz wzajemnego oceniania swych prac
       Lider lub Szkolny Koordynator Technologii Informacyjnej w następnym etapie przewidzianym w programie Intel współpracuje z nauczycielami, wspomaga rozwiązywanie problemów związanych z przygotowaniem i wykorzystaniem komputerów w pracy zawodowej.
       Liczba wyszkolonych nauczycieli sięgająca już kilkudziesięciu tysięcy świadczy o tym, że trud jest celowy i prowadzi do określonych osiagnięć. Ważne zadaniem jest zmiana koncepcji myślenia wszystkich uczestniczących w akcji - umiejętne przeniesienie czynników merytorycznych i programistycznych na metodyczne, zadaniowe i problemowe.

AKCJA INTEL "NAUCZANIE KU PRZYSZŁOŚCI" W POLSCE TO SUKCES


       Nauczyciele naszej Szkoły przystąpili wspólnie do kursu komputerowego z wielkim zaangażowaniem, emocjami i ogromnymi chęciami do nauki i podwyższania swych kwalifikacji.
       Na kolejnych 10 zajęciach Nauczyciele dyskutowali o formach swej pracy, opracowywali prezentacje, publikacje, teksty, dyplomy, sprawdziany i karty pracy, wyszukiwali w Internecie i encyklopediach materiały do lekcji, przesyłali pocztę elektroniczną.
 • Moduł 1 "Intel - Nauczanie ku Przyszłości" Omówienie programu
   
 • Moduł 2 "Odnajdywanie materiałów źródłowych do lekcji"
   
 • Moduł 3 "Komunikacja: Litera K w TIK"
   
 • Moduł 4 "Tworzenie publikacji uczniowskich"
   
 • Moduł 5 "Edytor tekstu jako narzędzie wspomagające prace pisemne"
   
 • Moduł 6 "Tworzenie uczniowskiej witryny internetowej"
   
 • Moduł 7 "Tworzenie uczniowskiej prezentacji multimedialnej"
   
 • Moduł 8 "Realizacja zadań administracyjnych"
   
 • Moduł 9 "Zarządzanie klasą i indywidualizacja nauczania z zastosowaniem TIK"
   
 • Moduł 10 "Podsumowanie, planowanie przyszłości"

testowe nauczycielskie adresy www i adresy pocztowe

Grupa kursu 11008_1:
Małgorzata Błażewicz
Aniela Czarnopyś
Teresa Jurkiewicz
Bogusława Kulczycka
Izabela Milewska
Dorota Polak
Grzegorz Stańczyk
Karolina Ślązak
Joanna Zielenkiewicz
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

Grupa kursu 11008_2
Małgorzata Antoniak
Urszula Chodkowska
Barbara Dawidowska
Grażyna Olszowska
Marek Staworko
Alicja Trzcińska
Irena Wyczółkowska
Mirosława Zajkowska
Agnieszka Zasada (Gim)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

Grupa kursu 11008_3
Katarzyna Bisowska (Gim)
Wioletta Boroń
Ewa Dunin-Wilczyńska
Iwona Kamińska
Grażyna Koluch
Małgorzata Maliszewska
Małgorzata Matuszak
Mirosława Tkaczyk
Mariusz Woś (Gim)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail

Grupa kursu 11008_4
Renata Biaduń-Rostkowska
Danuta Dymowska
Grażyna Malczyk (SP1)
Teresa Sidwa
Beata Sochaj
Magdalena Świtalska
Bożena Tarapata
Elżbieta Wielemborek
Hanna Wilk (SP3 Woł.)
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail
e-mail


Zobacz także artykuł lidera - Analiza i wnioski z kursów Intel "Nauczanie ku Przyszłości"     

poczta szkolnaautor: Anna Rozalska